Välkommen
till
Göran och Ingalill

 

Vi bor i Örsundsbro, som är ett litet samhälle mellan Uppsala och Enköping.
Här har vi bott sedan hösten 1974, då vi byggde vårt faluröda trähus.
Våra tre barn Lena, Sofia och Ola har gått i skolan och vuxit upp här.

I Örsundsbro finns handelsmuseet Kappen, där den kooperativa rörelsen startade 1850. 
Under sommaren visas film på Gamla Bion, som är en restaurerad
stumfilmsbiograf från 1920-talet. 


Strax utanför samhället ligger Kvekgården. Det är en 150 år gammal bondgård, där tiden stått stilla. Den ger en god bild av hur en uppländsk bondfamilj levde under 1800-talet. Gården beboddes av Lotta Lundevall fram till 1926.

Länkarna visar lite vad vi är intresserade av.